"Иргэний танхим"-тай холбоо барих

 "Иргэний танхим"-ын хаяг:

• Утас: 263489

• Факс: 976-51-263486

• Цахим шуудан: irgen@president.mn

• Цахим хэлэлцүүлэг: www.president.mn

• Захидлаар: Төрийн Ордон зүүн жигүүр, 373 тоот “Иргэний танхим”

• Мөн та манай болох гэж байгаа хэлэлцүүлгийн талаар болон болсон хэлэлцүүлгийн талаар мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа бол дээрх манай цахим шуудан руу өөрийн хүлээж авах майл хаяг хүсэлтэй явуулана уу. 

www.president.mn сайтаас нэмэлт мэдээллийг авна уу.

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар

"Иргэний танхим"-ын ажлын алба