Дотоод зохион байгуулалтын албаны чиг үүрэг

 • Уучлал үзүүлэх асуудлаар судалгаа хийж, шийдвэрийн төсөл боловсруулах
 • Монгол Улсын харъяатас гарах, орох асуудлыг судлаж шийдвэрлүүлэх
 • Хуулийн байгууллага, хуулийн бодлоготой холбоотой танилцуулга, судалгаа, шийдвэрийн төсөл бэлтгэх
 • Хууль боловсруулах, хууль, Улсын Их хурлын бусад шийдвэрийн төсөлд хориг тавих асуудлыг судлаж, шийдвэрийн төсөл боловсруулах
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Тамгын газарт хандсан захидлыг судлаж, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах
 • Дотоод ажил, хүний нөөцийн асуудлыг судлаж, шийдвэрлүүлэх
 • Тамгын газрын цахим мэдээлэлийн хуудас, сан, компюторын программ хангамжийн хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, нууцлалыг хангах, зохих программ хангамжаар хангах үйлчилгээг үзүүлэх
 • Ерөнхийлөгчийн орон нутагт айлчлах бэлтгэлийг холбогдох байгууллагуудаар урьдчилан хангуулах
 • Архив, нууц баримт бичгийг бүрэн хариуцах
 • Тамгын газрын албан хэргийг хууль тогтоомжийн дагуу хөтлөн явуулах, бичиг хэрэг, техникийн бусад үйлчилгээг хангах ажлыг зохион байгуулна.

Албаны дарга Лхамжавын БАТЖАВ

 • Хууль зүйн ухааны доктор, профессор.

Албаны референтүүд

Нэр Ажил Утас
Б.Эрхэмбаяр Тамгын газрын даргын туслах 261273
Г.Туяацэцэг Тамгын газрын даргын нарийн бичгийн дарга 261273
Г.Мөнхтулга Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах референт 261836
Ч.Мөнхбат Хуулийн асуудал хариуцсан референт 261836
Г.Аюурзана Уучлал асуудал хариуцсан референт 261972
Н.Туяа Дотоод ажил, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан референт 267157
T.Төмөртулга Архив, мэдээлэлийн сан хариуцсан референт 267631
Ч.Амарсайхан Техник болон программ хангамж хариуцсан ажилтан 262168
А.Баттунгалаг Бичиг хэргийн ахлах зааварлагч, редактор 263083
А.Сумьяа Бичээч 260333
Б.Баттунгалаг Гадаад хэлний бичээч 260333
Д.Түвшинтулга Иргэдийн санал, хүсэлт, гомдол, захидал харилцаа хариуцсан референт 262192
Л.Очирсүрэн Иргэдийн санал, хүсэлт, гомдол, захидал харилцаа хариуцсан референт 262192
Шинжээчдийн баг 262028