Хэвлэл мэдээллийн алба

Түвшинбаяр 2010-01-13 12:52:00

Хэвлэл мэдээллийн албаны чиг үүрэг

  • Тус алба нь Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийнх нь хугацаанд зөвхөн өөрт нь үйлчлэх бөгөөд албаны дарга, интернэт, теле болон аудио мэдээлэл хариуцсан референтүүдтэй байна.
  • Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон нийтлэл, мэдээлэл, сурталчилгааг хэтийн бодлоготойгоор хариуцан гүйцэтгэж, холбогдох мэдээллийн сан бүрдүүлж ажиллана.
  • Ерөнхийлөгчийн өдөр тутмын албан ажлын талаар мэдээлэл авах ажлыг зохион байгуулж, цагийн байдалтай холбогдсон шуурхай мэдээллээр олон нийт, нийгмийг хангаж ажиллана.
  • Олон нийтийн санал бодол /иргэн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай уулзалт, ярилцлага хийх, хамтран ажиллах замаар/-ыг судлан дүгнэлт гарган зөвлөмж, санал, боловсруулна.
  • Ерөнхийлөгчийн талаарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээ материалд мониторинг хийх, няцаалт, тайлбар, мэдэгдлийн төсөл, үндэслэл боловсруулан бэлтгэнэ.
  • Хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах, Ерөнхийлөгчийн гадаад болон орон нутагт томилолтоор ажиллах, хамт олон, байгууллагын үйл ажиллагаатай тухайлан танилцахад сэтгүүлч, сурвалжлагч нарын хэсгийг бүрдүүлж зөвлөхүүд, холбогдох ажилтнуудтай хамтран ажиллана.
  • Бүх сувгаар олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулна.

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Хэвлэл мэдээллийн албаны албан хаагчид

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Ажлын утас

Ажлын и-мэйл хаяг

1

Ж.Цэсэн

Албаны дарга

263623

tsesen@president.mn

2

Д.Оюунцэцэг

Хэвлэл мэдээллийн ахлах ажилтан

265003

oyuntsetseg@president.mn

3

А.Батчимэг

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

265003

batchimeg.a@president.mn

4

Б.Амарсайхан

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

265003

amarsaikhan@president.mn

5

С.Даваасүрэн

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

328003

davaasuren@president.mn