Ой хээрийн түймэр унтраахад оролцуулах тухай

Administrator 2017-07-24 16:01:00

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2017 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр               Дугаар 09                                     Улаанбаатар хот

 

Ой хээрийн түймэр унтраахад оролцуулах тухай
 

            Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гүчингурав дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.3 дахь  заалтыг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

             1. Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, Булган аймгийн нутаг дэвгэрийг хамран гарсан ой хээрийн түймэр унтраах, учирсан хор уршгийг арилгах арга хэмжээнд Зэвсэгт хүчний анги, салбаруудаас  Монгол Улсын Засгийн газрын саналын дагуу хүч хэрэгсэл татан оролцуулахыг Зэвсэгт хүчний жанжин штаб /дэслэгч генерал Д.Даваа/-т зөвшөөрсүгэй.

            2. Ой хээрийн түймэр унтраахад оролцох зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, аюулгүйн арга хэмжээг чанд мөрдөж ажиллахыг  Зэвсэгт хүчний жанжин штаб /дэслэгч генерал Д.Даваа/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН                                         ХАЛТМААГИЙН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                БАТТУЛГА