• Эх хэлний өдөр зарлах тухай

  2017-08-25 25

  Үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолын баталгаа  болсон  язгуур  соёл, өв уламжлал, төрт ёсны түүхээ дээдлэн хамгаалж, төрийн албан бичиг баримтыг хуульд нийцүүлэн хөтлөх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр эх хэл, түүх соёлоо сурталчлах, иргэн бүр төрөлх монгол эх хэлээрээ зөв ярьж, зөв бичих бүх ард түмний хөдөлгөөн өрнүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Монгол хэлний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1, 5.2, 5.3 дахь хэсэг, 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3, 19 дүгээр зүйлийн 19.1.1 дэх заалт, 20 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 1 дүгээр зүйлийн 1.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

  Дэлгэрэнгүй
 • Ой хээрийн түймэр унтраахад оролцуулах тухай

  2017-07-17 09

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

   

  2017 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр               Дугаар 09                                     Улаанбаатар хот

   

  Ой хээрийн түймэр унтраахад оролцуулах тухай
   

              Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гүчингурав дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.3 дахь  заалтыг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

               1. Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, Булган аймгийн нутаг дэвгэрийг хамран гарсан ой хээрийн түймэр унтраах, учирсан хор уршгийг арилгах арга хэмжээнд Зэвсэгт хүчний анги, салбаруудаас  Монгол Улсын Засгийн газрын саналын дагуу хүч хэрэгсэл татан оролцуулахыг Зэвсэгт хүчний жанжин штаб /дэслэгч генерал Д.Даваа/-т зөвшөөрсүгэй.

  Дэлгэрэнгүй
 • Хөвсгөл нуур болон орон нутгийн иргэдийн уламжлал, соёлыг хамгаалах санаачилгыг дэмжих тухай

  2017-07-10 183

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

   

  2017 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр         Дугаар 183                                  Улаанбаатар хот

   

  Хөвсгөл нуур болон орон нутгийн иргэдийн уламжлал, соёлыг хамгаалах санаачилгыг дэмжих тухай

   

  Хөвсгөл нуур, түүний сав газрын өвөрмөц тогтоц, нуур орчмын түүхэн дурсгалт газар, ард иргэдийн уламжлал, соёлыг судлах, хадгалан хамгаалах зорилгоор Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

   

  1.Хөвсгөл нуурын ай сав газрын байгаль орчин, унаган төрхийг хадгалах, ойр орчмын газар нутагт оршин амьдарч байгаа иргэдийн түүх, аж төрөх уламжлал, нуураа хамгаалж ирсэн соёлыг хадгалж хамгаалах, сурталчлан таниулах, усыг хамгаалан тахих уламжлалт соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх санаачилга өрнүүлэх, хөхиүлэн дэмжихийг төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэн бүрт уриалсугай.

  Дэлгэрэнгүй
 • Бүх Цэргийн Их Хар Сүлдийн тодорхойлолт, дүрэм, хадгалах, залах, цэнгүүлэх тусгай журам, Төрийн ёслолын цэргийн цагаан тугийн тодорхойлолт, дүрэм батлах тухай

  2017-05-29 126

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

   

  2017 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр               Дугаар 126                                      Улаанбаатар хот

   

  Бүх Цэргийн Их Хар Сүлдийн тодорхойлолт, дүрэм, хадгалах,  залах, цэнгүүлэх тусгай  журам, Төрийн ёслолын цэргийн  цагаан тугийн  тодорхойлолт, дүрэм батлах тухай

   

  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Зэвсэгт хүчний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсэг, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

  1. Монгол Улсын Бүх Цэргийн Их Хар Сүлдийн тодорхойлолтыг нэгдүгээр, дүрмийг хоёрдугаар, хадгалах, залах, цэнгүүлэх тусгай журмыг гуравдугаар, Төрийн ёслолын цэргийн цагаан тугийн тодорхойлолтыг дөрөвдүгээр, тугийн дүрмийг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

  2. Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1992 оны 62 дугаар зарлигаар батлагдсан “Монгол улсын бүх цэргийн их хар сүлд, төрийн ёслолын цэргийн цагаан тугийн дүрэм, цэргийн ангийн байлдааны тугийн тодорхойлолт”, 2006 оны 349 дүгээр зарлигаар батлагдсан “Монгол Улсын Бүх Цэргийн Их Хар Сүлдийн дүрэм”, 2010 оны 143 дугаар зарлиг, 2013 оны 14 дүгээр зарлигийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.     

  Дэлгэрэнгүй
 • Хадны зураг, бичээсийг хамгаалах, судлах ажлыг дэмжих тухай

  2017-07-09 181

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

   

  2017 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдөр               Дугаар 181                                      Улаанбаатар хот

  Хадны зураг, бичээсийг хамгаалах,  судлах ажлыг дэмжих тухай

   

  Өвөг дээдсийн хаданд мөнхөлсөн хосгүй гайхамшигт чулуун судар, түүх, соёл, урлагийн нандин өв: хадны зураг, бичээсийг хадгалан хамгаалах, судлан шинжлэх талаар эрдэмтэн судлаачид, иргэд, байгууллагаас гаргаж буй санал, санаачилгыг дэмжих ЗОРИЛГООР,

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

  Дэлгэрэнгүй
 • Монгол Улсын Төрийн тугийг хүндэтгэх тухай

  2017-06-16 136

  Монгол Улсын Төрийн тугийг хүндэтгэх тухай

   

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

  Монгол Улсын төрийн хүндэтгэлийн бэлгэдэл Монголын нэгдсэн тулгар төрийн уламжлалт Их цагаан тугийг гүнээ дээдлэн хүндэтгэж байхыг иргэдэд уриалсугай.    

  Есөн хөлт Их цагаан тугийг дууриалган үйлдсэнийг төр, олон нийтийн аливаа үйл ажиллагаанд ашиглахгүй байхыг төрийн захиргаа, нутгийн өөрөө удирдах болон холбогдох бусад байгууллагад даалгасугай.

  Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль болон холбогдох бусад журмыг дагаж мөрдөх, биелэлтэд хяналт тавихыг бүх шатны Засаг даргад үүрэг болгосугай.

  Дэлгэрэнгүй
 • “АСЕМ-ын өдөр”-ийг тэмдэглэж байх тухай Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

  2016-12-05 161

  “АСЕМ-ын өдөр”-ийг тэмдэглэж байх тухай Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

   

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт, Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

  Монгол Улс Ази Европын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтыг Эх орондоо зохион байгуулах эрхийг хүлээн авсан түүхэн үйл явдал болох жил бүрийн 10 дугаар сарын 17-ны өдрийг “АСЕМ-ын өдөр” болгон тэмдэглэж байхыг Монгол Улсын Засгийн газар /Ж.Эрдэнэбат/-т чиглэл болгосугай.

  Дэлгэрэнгүй
 • Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

  2016-12-02 158

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

   

  2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр               Дугаар 158                                      Улаанбаатар хот

                                                                                                                   

  Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт, Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, 12 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

  Нэг. Хөрс хамгаалах, хөрсний доройтлыг бууруулах, нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэх, энэ чиглэлээр төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулах, иргэд, аж ахуйн нэгжийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /Ж.Эрдэнэбат/-т чиглэл болгосугай:

  Дэлгэрэнгүй
 • Уран дархны урлагийг дэмжих тухай

  2016-08-09 115

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

   

  2016 оны 08 сарын 09 өдөр                   Дугаар:115                                Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

   

  Уран дархны урлагийг дэмжих тухай

   

              Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Соёлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

  1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор “Монгол дархан” үзэсгэлэнг 3 жил тутамд нэг удаа, 7 дугаар сарын эхний 15 хоногт зохион байгуулж байхыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, холбогдох төрийн  болон төрийн бус   байгууллагад даалгасугай.

  Дэлгэрэнгүй
 • Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

  2015-08-26 145

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ                                                        

                                                                                                        

  2015 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдөр           

         Дугаар 144

  Улаанбаатар                         хот

   

   

                                             Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

   

              Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт, Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, 12 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

  Нэг. Иргэдийг нийтийн биеийн тамираар хичээллүүлэх, эрүүл чийрэг бие бялдар, өв тэгш хүмүүжилтэй болгох, олимп, тив, дэлхийн спортын уралдаан, тэмцээнд амжилттай оролцох баг, тамирчдыг бэлтгэх үндсийг бий болгох зорилгоор Монгол Улсад багийн спортыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /Ч.Сайханбилэг/-т чиглэл болгосугай.

             

  Дэлгэрэнгүй